Тести і завдання економіці — реферат

Оглавление

Тестові завдання 3

Практичні завдання 6

Список літератури 9

Тестові завдання

Ринок товарів та послуг перебуває у равновесном стані, якщо

А) попит дорівнює пропозиції

Б) ціни не фіксовані

У) обсяг попиту дорівнює обсягу пропозиції

Р) ціни досить гнучкі

Відповідь. а)

Ринкове рівновагу - цей стан ринку, у якому обсяг попиту дорівнює обсягу пропозиції.[599]

Три основні чинники виробництва це робота, земля, капітал. Яка з нижче перелічених груп включає у собі три складові

А) повітря, вчені;

Б) підприємці, гроші;

У) робочі, верстати, будинок;

Р) нафту, газопровід, ювелірні вироби.

Відповідь. в)

Праця, зрозумілий як головний чинник виробництва, – це задіяна виробництві робоча сила – більшість населення, яка може і хоче що у виробничої деятельности.(рабочие)

Земля як головний чинник виробництва, є як земля у власному значенні слова, т. е. земельні угіддя й місце розташування виробничих об'єктів (будинок).

Капітал – третій чинник виробництва. Під ним розуміють створені людьми засоби виробництва, використовувані щоб одержати економічного продукту. Це насамперед, кошти як виробничих будинків, споруд, устаткування. (верстати)[600]

Ринковий механізм забезпечує:

А) безкризисне функціонування економіки;

Б) задоволення суспільних потреб;

У) доведення рішень окремих суб'єктів господарювання друг доі їх ув'язку.

Відповідь. б)

Ринковий механізм та його елементи призначені задоволення потреб суспільства. Для задоволення цих потреб необхідні ресурси, обмеженими. У зв'язку з цим доводиться вибирати оптимальний варіант їх використання.

Якщо обсяг реального ВНП підвищився на 6%, а чисельність населення тому ж році збільшилася на 3%, то...

А) реальний ВНП душу населення знизився

Б) реальний ВНП душу населення збільшився

У) номінальний ВНП посутньо не змінився

Р) ціни впали на 3 %

Відповідь. б)

У реальному ВВП враховується, якою мірою зростання ВВП визначається реальним зростанням виробництва, а чи не зростання цін.

Фінансовий план держави називається:

А) державним боргом;

Б) державним плануванням;

У) державним бюджетом.

Відповідь. в)

Бюджет як правова категорія є форму освіти і витрати фонду коштів, виділені на фінансового забезпечення завдань та зняття функцій держави й місцевого самоврядування (ст. 6 Бюджетного кодексу Російської Федерації). У цьому визначенні вирізняються такі ознаки: