Розробка довгострокового інвестиційного проекту для ТОВ «Будінвест» — реферат

Зміст

Запровадження 3

1. Теоретичні основи аналізу джерел засобів фінансування як інвестицій 4

1.1 Система показників структури капіталу комерційних організацій 4

1.2 Ефект фінансового важеля 8

1.3 Методи залучення фінансових ресурсів 14

2. Розробка довгострокового інвестиційного проекту для ТОВ «Будінвест» 20

2.1 Коротка характеристика ТОВ «Будінвест» 20

2.2 Аналіз ринку виробництва і галузі 20

2.3 Опис запропонованого для ТОВ «Будінвест» інвестиційного проекту 20

3. Оцінка впливу впровадження інвестиційного проекту на фінансове становище ТОВ «Будінвест» 20

Укладання 21

Список літератури 23

Запровадження

Прибуток - найбільш проста і водночас найскладніша економічна категорія. Він отримав нового змісту умовах сучасного економічного розвитку, формування реальної самостійності господарюючих суб'єктів. Будучи головною двигуном ринкової економіки, вона забезпечує інтересів держави, власників і персоналу підприємства. Тому з актуальних завдань сучасного етапу є оволодіння керівниками і фінансовими менеджерами сучасними методами управління формуванням прибутку на процесі виробничої, інвестиційної і втратити фінансове діяльності підприємства. Створення і функціонування будь-якого підприємства спрощено є процес інвестування фінансових ресурсів на довгостроковій основі з метою добування прибутку. Пріоритетний значення має тут правило, у якому як власні, і позикові гроші мають забезпечувати віддачу у вигляді прибутку. Грамотне, ефективне керівництво формуванням прибутку передбачає побудова для підприємства відповідних організаційно-методичних систем забезпечення цього управління, знання основних механізмів формування прибутку, використання сучасних методів її аналізу та планування. Однією з основних механізмів їх реалізації це завдання є фінансовий важіль.

1. Теоретичні основи аналізу джерел засобів фінансування як інвестицій

Система показників структури капіталу комерційних організацій

Пассивы зазвичай поділяються на дві групи [1, С.28]:

Власний капітал – це власників. З погляду бухгалтерського обліку – це залишок суми за мінусом зобов'язань з активів. Цей баланс збільшується будь-який прибутком і скорочується будь-якими збитками компанії.

Короткострокові зобов'язання містять у собі суми кредиторську заборгованість, які треба виплатити впродовж року, наприклад, накопичені зобов'язання і векселі до оплати.Завантажити реферат "Розробка довгострокового інвестиційного проекту для ТОВ «Будінвест»" DOC | TXT

Робота опублікована admin. Добавте в закладки ↑ постійне посилання.