Використання теорій зайнятості з розробки політики зайнятості — реферат

Зміст

Запровадження 3

1. Поняття зайнятість населення 5

2. Теорії зайнятості 10

2.1 Класична теорія зайнятості 10

2.2 Неоклассичекий підхід теорії зайнятості 11

2.3 Кейнсианская теорія зайнятості 13

2.4 Монетаристская теорія зайнятості 15

2.5 Марксистский підхід 16

2.6 Институциональный підхід 18

3. Політика зайнятості 20

Укладання 25

Список літератури 27

Запровадження

Фундаментальну основу створення довгострокових унікальних переваг становлять людські ресурси, т. е. люди, їх трудова мораль й прагнення до досягнення поставленої мети, їх знання і набутий система цінностей, творчі і новаторські здібності. Саме ці чинники дозволяють забезпечити економічного зростання, добробут народу і безпеку країни. Определяющую роль грають сфера праці, умови зайнятості, глибокі перетворення під всієї системи трудових відносин, без яких не можна здійснити дійсний поворот до людини як головної мети функціонування соціально - орієнтованої економіки.

Найважливішими індикаторами ринку праці є показники рівня економічної активності населення, його зайнятості і безробіття. Підвищення цих показників веде до безсумнівному поліпшенню ринку праці та його добробуту. На відміну з інших ринків ринок праці характеризується високим рівнем невизначеності, особливістю функціонування, позаяк має справу зі специфічним товаром. У цьому дослідження процесів формування ринку праці та розробка адекватної системи регулювання цього ринку для Росії одним із пріоритетних завдань, які потребують вирішення найближчим часом.

Проблема забезпечення зайнятість населення під час початку ринкової організації економіки є лише актуальною завжди і вимагає наукової розробки правових коштів, вкладених у розвиток зайнятості процес формування ефективного правового механізму державного регулювання, що об'єднує політику зайнятості, фінансово - экономиче ские, кадрові і правові компоненти.

Забезпечення зайнятості всього працездатного є як з найважливіших завдань кожної держави і Уряди. Аби вирішити це завдання держава приймає відповідного закону про зайнятості і розробляє комплекс заходів, сприяють його реалізації, інакше кажучи, проводить певну політику зайнятості.

Відповідно до чинним законодавством до під зайнятістю розуміють – діяльність громадян, пов'язану із задоволенням особистих і громадських організацій потреб, не яка суперечитиме законодавству і дає, зазвичай, їм заробіток, трудовий дохід.Завантажити реферат "Використання теорій зайнятості з розробки політики зайнятості" DOC | TXT

Робота опублікована admin. Добавте в закладки ↑ постійне посилання.