Диплом Реклама — реферат

Анотація

Выпускная кваліфікаційна робота виконано на задану тему: « ». У цьому роботі проводиться аналіз теоретичних і практичних аспектів у сфері …з прикладу….

У першій главі випускний кваліфікаційної роботи розглянуті такі питання:…

У другій главі розглядаються практичні аспекти

Выпускная кваліфікаційна робота складається з … сторінок, містить.. малюнків; під час написання використано … літературних джерел. із них: джерел – закони та інші нормативні акти, періодичних видань, журнальних статей.

Оглавление

Глава 1 Теоретичні аспекти цієї проблеми вивчення рекламного продукту 8

1.1 Сутність, типи, ознаки й особливо поширення рекламного продукту 8

Основні типи реклами: 13

1.2 Методика визначення ефективності рекламного продукту 15

1.3. Умови забезпечення успіху рекламного продукту залежність від властивостей освітньої послуги 18

Глава 2. Опытно-экспериментальное дослідження особливостей рекламного продукту залежність від властивостей освітньої послуги. 45

2.1 Організація дослідно-експериментального дослідження 45

2.2 Характеристика Південно-Уральського державного університету 48

2. Основні цілі й завдання Програми з термінів і етапів його реалізації, і навіть цільових індикаторів і показників 56

2.3 Реалізація рекламного продукту залежність від властивостей освітньої послуги 62

2.4 Аналіз і інтерпретація результатів дослідно-експериментального дослідження 67

Укладання 72

Список використаної літератури 74

Запровадження

За сучасних умов ринкової економіки просування тій чи іншій продукції немислимо без реклами. Це можуть і окремі рекламні акції, і довгострокова рекламна кампанія.

Знання - що це "капітал", якого не відніме. Саме тому попит на освітні послуг у Росії залишається найвищим. Як наслідок, з кожним роком, у нашій країні неухильно збільшується кількість нововідкритих освітніх закладів і курсів підготовки фахівців з десяткам професій.

Згідно із Законом від 10 липня 1992 р. N 3266-1 "Про освіту" (далі - Закон) "під освітою розуміється цілеспрямований процес виховання і навчання у інтересах людини, суспільства, держави, що супроводжується констатацією досягнення громадянином (які навчаються) встановлених державою освітніх рівнів (освітніх цензів)"