Інвестиційні фонди й їх види — реферат

Зміст:

Запровадження 2

Глава 1. Загальна характеристика і класифікація інвестиційних фондів 4

1.1 Інвестиційні фонди як фінансові посередники 4

1.2 Відкриті фонди й їх види 8

1.3 Закриті (публічні) фонди 16

Глава 2. Значення, переваги та масштаби діяльності пайових інвестиційних фондів (ПІФів) 19

2.1 Особливості розвитку ринку і значення ПІФів 19

2.2 Значення і розвитку ПІФів 31

Укладання 34

Бібліографія: 36

Запровадження

Інституційні інвестори інвестують кошти, хто був довірені їм іншими. До таких інвесторам ставляться інвестиційні компанії, страхові компанії, пенсійні фонди й ін.

Приватні особи можуть інвестувати кошти, як у цінних паперів, і побічно, через різні компанії та фонди.

Коли організації інвестують кошти, їх метою є отримання найбільшої прибутку на вкладений капітал в стислі терміни. На вирішення приватних осіб про інвестування впливають такі чинники, як дохідність, надійність, можливість зростання курсової вартості, ліквідність цінних паперів і податкові наслідки.

Вітчизняний ринок стає дедалі привабливим частка приватних інвесторів. Приміром, російський фондовий ринок побив 2005 року усі рекорди. Індекс ВПС зріс майже вдвічі – понад 83%. Такому бурхливе зростання сприяло відразу кількох чинників. Улучшился інвестиційний клімат. Ризики, пов'язані з експропріацією державою приватних компаній, теж може значно зменшилися. Фундаментальні показники російської економіки явно поліпшилися, особливо у другій половині 2005 року. Нарешті Росія отримала рейтинги від усіх трьох рейтингових агентств. Це відкрило дорогу консервативним інвесторам, наприклад, іноземним пенсійних фондах. Росія сьогодні виглядає досить приваблива і натомість інших країн, хоча в силу те, що в Україні простежується профіцит бюджету та взагалі значний позитивний сальдо по торгових операцій. Це свідчить про стабільності у фінансовому системі. Зростання ринку тривав і 2006 року.