Пенсійне забезпечення — реферат

Зміст

Запровадження 3

Глава 1 Пенсійне забезпечення Російській Федерації 5

1.1 Поняття і правові основи пенсійного забезпечення у Російської Федерації 5

1.2 Поняття і класифікація пенсій Російській Федерації 8

1.3 Правові способи реалізації та цивільного захисту пенсійного законодавства 14

Глава 2. Пенсійна система Японії 19

Укладання 31

Список літератури 33

Запровадження

Сьогодні в усьому світі виникають гостріші проблеми, що стосуються систем фінансового забезпечення соціального захисту населення. І, мабуть, немає жодної країни, яка планувала б фундаментальну реформу пенсійної системи. Необхідність реформ систем соціального забезпечення поза сумнівами через їхній важливості зі свого політичному й економічному значенням.

Реформування пенсійних систем в усьому світі часто викликано потребою збалансувати ростучі Витрати соціальну підтримку старих із можливостями тій чи іншій країни. Серед загальних багатьом держав чинників, які за цьому враховуються, — бажання осіб похилого віку продовжувати працювати після досягнення віку, неготовність роботодавців дозволити але це, недолік молодий робочої сили «старіючих» країнах. У багатьох розвинутих країн пенсійний вік встановлено з 65 років і більше. Уряди багатьох країн намагаються зменшувати питому вагу державних пенсій у системі пенсійного забезпечення, стимулюючи розвиток недержавних пенсійних фондів і систем з різними схемами накопичення засобів і наступними виплатами.

У Конституції Російської Федерації 1993 року було вперше закріплено становище, відповідно до яким Росія є (чи має бути) соціальним державою, причому становище це стосується основам конституційного ладу Росії, якою можуть суперечити ніякі інші положення Конституції та які можуть змінитися інакше як у порядку, встановленому Конституцією Російської Федерації (далі – Конституція). Тим самим було законодавець наголосив на важливості цього положення та її пріоритет над іншими нормами Конституції, а стосовно інших правових нормах.

Усе вищевикладене зумовлює актуальність обраної теми роботи.

Мета цієї роботи – проаналізувати пенсійне забезпечення у Росії на одній із розвинених країна (Японії).

Задля реалізації поставленої мети необхідні такі:

- розглянути поняття і правові основи пенсійного забезпечення у Російської Федерації;

- розглянути поняття і класифікацію пенсій у Росії;

- розглянути правові способи реалізації та питаннями захисту пенсійного законодавства з прикладу практики Конституційного Судна РФ;

- проаналізувати особливості пенсійного забезпечення у Японії.