Маркетинговой інформації — рефератОглавление Запровадження 3 1. Анкетные опитування як специфічний метод збору інформації 5 2. Технології анкетних опитувань під час проведення маркетингових досліджень 14 3. Аналіз анкет, які використовувалися з вивчення ринку 20 4. Розробка й апробація анкети 25 Укладання 34 Список літератури 35


ЗапровадженняЗадля ефективної ринкової діяльності, ведення цілеспрямованої конкурентної боротьби фірмі необхідні маркетингові дослідження. Велика зарубіжна компанія щорічно проводить самотужки чи замовляє проведення сторонніми організаціями 3-4 маркетингових досліджень. Є кілька визначень маркетингового дослідження. А в науковій літературі найчастіше застосовується широка трактування терміна "дослідження маркетингу", відповідно до якої США можуть являти собою як роздільні, і комплексні дослідження ринку нафтопродуктів та маркетингової діяльності фірми. Такий їхній підхід спрощує класифікацію маркетингових досліджень, дозволяє уникнути термінологічної плутанини спілкування з практиками і тому представляється кращим. Принциповою особливістю маркетингового дослідження, отличающей його від збирання й аналізу внутрішньої і до зовнішньої поточної інформації є його цільова спрямованість влади на рішення певної проблеми, чи комплексу проблем маркетингу. Ця цілеспрямованості та перетворює збирання та аналізують інформацію в маркетингове дослідження. Анкетування одна із основних інструментів маркетингового дослідження. Анкетный опитування – це форма отримання від респондентів даних про подіях життя, думках, оцінках, поведінці, коли респондент сам читає запропоновані питання і саме фіксує свої відповіді. Надійність даних анкетного опитування - результат дії безлічі чинників: 1) звичність анкетного опитування в співтоваристві; 2) адекватна адресація; 3) мотивування респондента; 4) валідність анкетних питань; 5) хороша структурованість опитування (від простого до складнішого і знову до більш простому); 6) вичерпна інструкція; 7) зрозумілість і недусмысленность формулювань запитань і відповідей; 8) повнота всього опитування. Ступінь надійності може бути оцінена у вигляді повторення анкетного опитування тій самій вибірці або за використанні інших методик (аналіз документів, спостереження, опитування експертів) які можуть підтвердити отримані результати. Організація і проведення анкетного опитування є дуже відповідальну і трудомістку процедуру, особливо якщо у ролі методу був обраний особистий опитування, що визначає актуальність обраної теми роботи. Метою роботи, в такий спосіб, є аналіз основних вимог, що висуваються до проведенню анкетного опитування у процесі проведення маркетингового дослідження, і навіть розробка й апробація анкети для вивчення чинників, які впливають вибір покупцями продуктів.


1. Анкетные опитування як специфічний метод збору інформаціїПід маркетинговим дослідженням слід розуміти. цілеспрямований влади на рішення що стоїть перед фірмою маркетингової проблеми (комплексу проблем) процес постановки завдань, отримання маркетингової інформації, планування та молодіжні організації її збору, аналізу та уявлення звіту про результати. До основних принципів проведення маркетингових досліджень ставляться об'єктивність, точність і ретельність. Принцип об'єктивності означає необхідність урахувати всіх згаданих чинників недопустимість прийняття певної погляду до завершення аналізу всієї зібраної інформації. Принцип точності означає чіткість постановки завдань дослідження, однозначність їх розуміння і трактування, і навіть вибір інструментів дослідження, які забезпечують необхідну достовірність результатів дослідження. Принцип ретельності означає детальність планування кожного етапу дослідження, високу якість виконання всіх дослідницьких операцій, достигаемое з допомогою високого рівня професіоналізму й відповідальності дослідницького колективу, і навіть афективної системи контролю його роботи. Маркетингові дослідження, щорічно проведені фірмами, розрізняють як у масштабам, і за видами. Найважливішими чинниками, визначальними масштаби маркетингових досліджень, і їх напрям є величину і спеціалізація фірми. Так, за даними зарубіжної літератури, середні фірми витрачають на маркетингові дослідження значно меншу частку своєї бюджету (1,5%), ніж великі (3,5%). Фірми, випускають товари споживчого призначення, також витрачають на маркетингові дослідження велику частку обороту (0,08%), ніж фірми, випускають товари промислового призначення (0,04%). Дрібні ж фірми, незалежно від своїх спеціалізації, зазвичай, не витрачають істотних коштів у маркетингові дослідження. Проведення маркетингових досліджень вітчизняними фірмами нині є рідкістю. Спричинено це криються, по-перше, в хитання й невизначеності непередбачуваності розвитку економічної та політичної ситуації у країні й, як цього, націленістю більшості фірм забезпечення поточної прибутку, а, по-друге, за відсутності позитивного досвіду проведення таких досліджень, і недооцінки вітчизняними підприємцями їх корисності. Кожна фірма самостійно визначає тематику і обсяг маркетингових досліджень з наявних проблем неї можливостей та потреб у маркетингової інформації, тому види маркетингових досліджень, проведених різними фірмами, можуть бути різними. Проте результати опитування різних фірм засвідчують усталеному пріоритеті, отдаваемом фірмами окремих видів досліджень. Так, результати опитування різних груп фірм у роки свідчить про такі тенденції й особливо: Стійкість у часі пріоритетності для фірм окремих видів досліджень; Помітний зростання частки фірм, які проводять різні види досліджень, що свідчить про розширенні фірмами кола своєї дослідницької діяльності; Різна популярність окремих видів досліджень у фірм, орієнтованих споживчий ринок та підприємств, що випускають товари виробничого призначення. Попри розмаїття видів маркетингових досліджень, проведених фірмами, основу їх лежить загальна методологія, визначальна порядок їх виконання. Процес проведення маркетингового дослідження, у загальному разі складається з 5 основних етапів: