Модель досягнення чистої приватної за економічну вигоду — рефератСОДЕРЖАНИЕ 1. Модель досягнення чистої приватної за економічну вигоду 3 2. Ринкова кон'юнктура й інфраструктура 8 Список літератури 14


1. Модель досягнення чистої приватної за економічну вигодуПоказник ВНП дає можливість у грошах виміряти обсяг річного виробництва країни. Разом про те вважається, що ВНП в повному обсязі відбиває реальний економічний добробут нації, що пов'язані з поруч обставин. По-перше, деякі товари та, створені цього року, не надходять ринку, отже, немає ринкової ціни. У показнику ВНП вони враховуються по умовно нарахованої вартості. Наприклад, послуги державних службовців (поліцейських, пожежних, працівників управлінського апарату тощо. п.) немає ринкову вартість, але у ВНП враховуються витрати з виробництву цих послуг, тобто відповідні витрати на зарплатню цим працівникам. По-друге, багато товарів і комунальні послуги виробляються споживаються у домашніх господарствах, не потрапляючи ринку і найчастіше не враховуються в показнику ВНП. Так, їжа, приготовлений вдома й у ресторані, може цілком однаковою, але тільки вартість їжі у ресторані враховується в ВНП. Прислуга і домогосподарка можуть виконувати однакову роботу, але працю останньої неможливо буде враховано, тоді як вести обслуги ввійде у ВНП, розрахований за доходах. Практично в усіх країнах відсутні систематична і достовірна статистика таких видів діяльності, як домашній те що хворих й дітьми, домашнє благоустрій, зокрема ремонт квартир, електро - і радіоапаратури, взуття, автомашин тощо. п., репетиторство, робота на ділянці тощо. буд., які, безсумнівно, збільшують добробут сім'ї. По-третє, в усіх країнах існує проблема обліку тіньової економіки. У Росії її вона представляємося надзвичайно актуальною, що у ході проведення економічних реформ масштаби тіньової економіки значні. За даними Держкомстату РФ, 2000 р. тіньової сектор становив 21–22% ВВП, а 2004 р. – вже 25% ВВП, а, по даним МВС Росії – 35–42% (порівнювати частка тіньової економіки Німеччини – 9% ВВП, США – 10%, Великобританії – 7%, Італії, Греції, Іспанії –25%, Колумбії – 70% ВВП). У цьому слід уточнити, що тіньовий сектор економіки можна умовно розділити на частини. Перша – це легальна діяльність фізичних чи юридичних, що з отриманням доходів. У цьому тіньовики або взагалі не сплачують податків, або декларують лише деякі з одержаного прибутку, т. е. платять меншу суму податків. Друга – нелегальне виконання робіт чи послуг, заборонених законом (нелегальні види розваг, рекет, виробництво і продаж наркотиків, продаж зброї та боєприпасів т. п.) і який негативно позначаються добробуті суспільства. По-четверте, в показнику ВНП немає оцінки негативних наслідків розширення виробництва (виснаження ресурсів, зміна клімату, забруднення довкілля), наслідком чого стане у себе зменшення добробуту суспільства. Нарешті, відомо, що за умови високорозвиненою економіки рівень доходів достатній для якісного відпочинку і збільшення часу дозвілля значної частини населення, а це рівнозначно збільшення добробуту суспільства. Врахувати вплив перелічених чинників громадські добробут дозволяє показник "чистого економічного добробуту" (ЧЭБ) суспільства, введений науковий обіг американськими економістами У. Нордхаусом і Дж. Тобином. Формула ЧЭБ має такий вигляд: ЧЭБ = ВНП – негативні чинники, які впливають на добробут, плюс + неринкова діяльність (в грошову оцінку), плюс + грошова оцінка вільного часу Якби за можливе кількісно оцінити вказаних у формулі ЧЭБ чинники, це призвело б до дуже значному зростанню ВНП, проте, нині їх виміряти кількісно. У найрозвиненіших країнах формується соціальна політика як важливим елементом економічної політики держави. Під нею мається на увазі державне вплив на соціальні процеси у суспільстві з допомогою законодавчих, бюджетних, адміністративних важелів. Зміст соціальної полі-тики залежить від підтримці безконфліктних відносин між соціальними групами і усередині них, забезпеченні мінімально необхідного рівня добробуту, соціальних гарантій на свої громадян, створення умов і стимулів їхньої участі у громадському виробництві. Розподіл доходів у суспільстві вимірюється з допомогою кривою Лоренца і коефіцієнта Джин.


Рис. Крива Лоренца На малюнку за горизонталлю відкладено розподіл чисельності населення (сімей) у відсотках, за вертикаллю - розподіл доходів, одержуваних цими сім'ями (у відсотках). Попри абсолютну рівність у розподілі сукупного доходу, лінія розподілу доходів прийняла б форму прямий ОЕ (всі крапки розташовані на півметровій бісектрисі). Лінія OABCDE показує фактичне розподіл сукупного доходу. Заштрихованная площа показує ступінь нерівності у розподілі доходів. Означимо її через Т. Розділивши Т на площа трикутника OEF, одержимо коефіцієнт Джині, де h - показник ступеня нерівності доходів:


. Що нерівність у розподілі доходів, то більше вписувалося коефіцієнт наближається до одиниці (абсолютне нерівність). І чим вищий рівність у розподілі доходів, тим менше даний коефіцієнт. Попри абсолютну рівність він досягає нуля. Системи прогресивного оподаткування нафтопереробки і трансфертних платежів наближають криву Лоренца до бісектрисі. Досвід розвинених країн свідчить, що нерівність у розподілі доходів згодом скорочується. Воно менша, ніж у більш відсталих країнах. У цьому слід, що нерівність у розподілі поточних доходів менше нерівності у розподілі майна, І що абсолютне рівність економіці протипоказано.


Завантажити реферат "Модель досягнення чистої приватної за економічну вигоду" DOC | TXT

Робота опублікована referatbox. Добавте в закладки ↑ постійне посилання.