Психологія здоров'я — реферат

СОДЕРЖАНИЕ

Введение…………………………………………………………………..3

Глава 1. Поняття здорового образу жизни……………………………..6

1.1. Здоров'я людину, як громадська ценность…………………..6

1.2. Чинники, що визначають здоровье………………………………...7

1.3. Здоровий спосіб життя його составляющие………………………9

1.4. Критерії ефективності здорового образу жизни……………...10

Глава 2. Характеристика психології здоровья……………………….13

2.1. Поняття психології здоровья……………………………………..13

2.2. Вікові особенности…………………………………………...14

2.3. Чинники, що впливають психологічне здоровье……………...20

Заключение………………………………………………………………22

Список використаної литературы…………………………………..24

Запровадження

Здоров'я людини найважливішої цінністю життя. Його не можна ані купити, ні набути які гроші, його треба оберігати та оберігати, розвивати й удосконалювати, покращувати та зміцнювати.

Здоров'я залежить від багатьох чинників. Нині переважає думка, що інколи народу на 50% визначається ОЖ, на 20% - екологічними; на 20% - біологічними (спадковими) чинниками і 10% - медициною. Отже, Якщо людина веде ЗОЖ, то ми все це спричиняє на 50% високий рівень її здоров'я. І, навпаки, людина, провідний нездоровий спосіб життя, підриває своє добре здоров'я, бере на себе страждання і муки, передчасну старість і безрадісне життя.

Зародження ЗОЖ безпосередньо з тими далекими часом давнини, коли первісний людина стала створювати знаряддя праці, що він починав усвідомлювати, що його життєві успіхи багато в чому визначаються його фізичними здібностями, його умінням швидко спостигати видобуток, долати різноманітних природні перепони, коли він став користуватися фізичними вправами під час до полюванні на великих і найнебезпечніших звірів. Життя переконливо свідчить у тому, що людина стає людиною лише за умов життя, у процесі виховання і навчання, у процесі творчої праці.

Протягом років середньовіччя, у роки нового і новітнього часу проблеми формування здорового покоління отримали своє розвиток. У словах Д. Локка, Ж. Ж. Руссо, І. Р. Песталоцці, До. Маркса, Ф. Енгельса, До. Д. Ушинського, П. Ф. Лесгафта, А. С.Макаренко і багатьох інших мислителів і сучасних педагогів цих ідей отримали своє розвиток та обґрунтування. У (1978) за даними ЮНЕСКО склалася найдосконаліша система навчання підростаючого покоління та досконала система профілактики захворювань серед населення нашої країни.

Психологія здоров'я залишився починає розвиватися.

Першим звернув увагу до психологію здоров'я Бехтерєв. Він казав, що важливу і найголовнішу умову розвитку особистості – це природа організму, спадщина й ті антропологічні особливості, що є грунт розвитку особистості.