Контрольна робота з фінансів — реферат

Зміст

1. Поняття фінансів. Функції фінансів. Зв'язок фінансів України й фінансового права 3

2. Методи фінансового контролю 5

3. Заполните таблицю «Бюджетне право» 7

4. Завдання 1 10

Відповідно до планом проведення спільних податкових перевірок співробітниками ФСН же Росії та співробітниками органів внутрішніх справ провели перевірки у організаціях з виявлення порушень правил ведення касових операцій та застосування контрольно-кассовой техніки. У ТОВ "Рекорд" перевіряючими виявили, перебуваючи в експлуатації контрольно-касовий апарат незареєстрований на податкових органах у ньому пошкоджений блок фіскальної пам'яті. На ТОВ "Рекорд" було накладено штраф у вигляді 35 000 крб.

Вивчіть порядок взаємодії органів внутрішніх справ України та податкові органи із запобігання, виявлення і припинення податкових правопорушень.

Встановіть законність санкцій, застосованих податковим органом. Свій відповідь обгрунтуйте посиланнями на законодавство Російської Федерації

Список літератури 14

Завдання 1. Поняття фінансів. Функції фінансів. Зв'язок фінансів України й фінансового права

Фінанси – це сукупність всіх коштів, що є а держави чи организации-предприятия, і навіть система формування, розподілу, контролювання і перспективи використання.

Існування фінансів пов'язані з товарно-грошовими відносинами. Фінансова діяльність держави викликана об'єктивної необхідністю і розподілу і перерозподілу національного доходу, задоволення як особистих, індивідуальних потреб громадян, а й виконання функцій оборони та безпеки країни, здійснення соціально-економічних програм. Розподіл і перерозподіл сукупного суспільного продукту і національної доходу на грошової форми – перше об'єктивне умова існування фінансової складової діяльності. Друге об'єктивне умова – це існування грошей, кредиту, інших економічних категорій – визначається товарним виробництвом, дією закону вартості. Тому тепер уся фінансову діяльність держави за акумуляції, перерозподілу та використання фондів коштів держави регулюється нормами фінансового права.

Фінанси служать економічним інструментом і розподілу і використання валового суспільного продукту і національної доходу з урахуванням розширеного відтворення.

З допомогою фінансів у процесі відтворення, і розподілу і перерозподілу національного доходу створюються та використовуються грошові кошти, останні забезпечують різні потреби товариства: розширене відтворення, оборону країни, задоволення соціально-культурних і побутових потреб (освіту, охорону здоров'я, спорт, культури і т. буд.). Фінанси служать засобом контролю за виробництвом і які розподілом матеріальних благ.