Контрольна робота з фінансів — реферат

Державні фінанси визначаються через перерахування їх економічного і матеріального змісту:

У економічному плані – це система грошових відносин, у процесі яких формуються державні та муніципальні грошові кошти внаслідок і розподілу і перерозподілу національного доходу;

У матеріальному сенсі – це грошові кошти держави й муніципальних утворень, мобилизуемые і використовувані для публічних цілей.

Фінансам властива як контрольна функція, а й розподільча, покликання сприяти організації збалансованого й ефективного громадського відтворення з метою найповнішого задоволення потреб людей.

Функції фінансів відбивають форми прояви фінансів України й їх призначення суспільстві, їх роль народному господарстві.

Формами прояви фінансів, як економічної категорії, є процеси:

Освіти грошових фондів;

Надходження готівки;

Витрати грошових фондів;

Використання готівки.

Фінанси виконують три функції:

Формування грошових фондів й одержання готівкових коштів;

Використання фондів і готівкових коштів;

Контроль.

Зміст першої функції фінансів виявляється у розподілі валового внутрішнього продукту різні грошові кошти. Вона відбиває процеси поділу праці між виробничими і невиробничими сферами виробництва, і навіть висловлюють відносини між різними адміністративно-територіальними утвореннями тощо. буд.

Зміст другий функції фінансів перебуває у сфері конкретного витрати грошових фондів і готівки на певні мети. Конкретним проявом цієї функції практично є складання балансів прибутків і витрат, план грошових потоків, створення грошових фондів та інших.

Контроль визначається потребою створення та збільшення використання системи фінансового контролю за дотриманням вартісних пропорцій у процесі формуванні і витрачання грошових фондів і готівкових коштів.

Завдання 2. Методи фінансового контролю

Фінансовий контроль здійснюється різними методами, під якими розуміються прийоми, засоби і способи його проведення. До них належать: ревізії, спостереження, обстеження, перевірка, аналіз політики та ін.

Спостереження спрямоване ознайомлення зі станом фінансової складової діяльності проверяемого суб'єкта. Можливо проведення обстеження окремих сторін фінансової складової діяльності з допомогою таких прийомів, як анкетування і опитування. Перевірка проводиться дома, у її використовуються балансові, звітні витратні документи у цілях виявлення порушення фінансової дисципліни і усунення наслідків. Аналіз також спрямовано виявлення порушень фінансової дисципліни з допомогою різних аналітичних прийомів.