Контрольна робота з фінансів — реферат

Основний метод фінансового контролю - ревізія, здійснювану для встановлення законності фінансової дисципліни на конкретному об'єкті. Законодавство закріплює обов'язковий і регулярний характер ревізії. Її проводять дома і полягає в перевірці первинних документів, дисконтних регістрів, бухгалтерської і статистичної звітності, фактичного наявності коштів. Зазвичай, ревізії проходять з урахуванням заздалегідь складеної програми роботи ревізорів, наділених широкими правами: перевіряти на ревизуемых підприємствах первинні документи, бухгалтерську звітність, плани, кошторису, фактичне наявність грошей, цінні паперів; проводити часткові чи суцільні інвентаризації, опечатувати склади, каси; залучати фахівців і експертів щодо ревізії та інших.

Ревізії поділяються сталася на кілька видів.

За вмістом вони діляться на документальні і фактичні. Документальні ревізії містять у собі перевірку різних фінансових документів. За підсумками їх аналізу можна визначати законність і доцільність витрати коштів. У результаті фактичної ревізії перевіряється наявність грошей, цінних паперів і тих матеріальних цінностей.

За час здійснення ревізії бувають планові і позапланові. Здебільшого ревізії проводять у відповідність до планом, який складають вищих органах, міністерствах і відомствах. Планові ревізії у виробничому сфері проводяться не менше рази на рік, а невиробничій сфері - не рідше двох на рік.

По обстежуваному періоду діяльності ревізії - фронтальні і вибіркові. При фронтальній (повної) ревізії перевіряється вся фінансову діяльність суб'єкта за певного періоду. Вибіркова (часткова) є перевірку фінансової складової діяльності лише недовго.

За обсягом діяльності ревізії поділяються на комплексні, у яких перевіряється фінансову діяльність даного суб'єкта у різноманітних галузях, і тематичні, що зводяться до обстеження будь-якої сфери фінансової складової діяльності.

Після закінчення ревізії членами комісії складається акт ревізії - документ, має важливе юридичне значення. Він підписується особами, производившими її, і навіть керівником й головним бухгалтером проверяемого юридичної особи.

У акті ревізії вказуються її мети, основні результати перевірки, виявлені порушення фінансової дисципліни, вказуються причини, які спричинили дані порушення, і навіть винних у них. Якщо в керівника чи головного бухгалтера є й зауваження і заперечення, всі вони долучатимуться до акту ревізії. За підсумками цього акта приймаються заходи для усунення виявлених порушень фінансової дисципліни, до відшкодування заподіяної матеріальних збитків; винні притягнуто до відповідальності; розробляються пропозиції щодо попередження порушень. У разі потреби під час ревізії складається проміжний акт, а матеріали ревізії направляються слідчі органи для порушення кримінальної справи. Керівник перевіреній організації має взяти заходи до усунення виявлених порушень до закінчення проведення ревізії.