Функціональний аналіз ринкової ситуації — реферат

СОДЕРЖАНИЕ

Введение…………………………………………………………………..2

1. Основні проблеми проведення функціонального анализа………..4

1.1. Поняття функціонального анализа…………………………………4

1.2. Функції та принципи функціонального анализа………………….8

1.3. Порядок проведення функціонального анализа…………………..10

1.4. Ефективність застосування функціонального анализа………….13

2. Оцінка та прогнозування спроса…………………………………...17

2.1. Визначення поточного ринкового спроса………………………...17

2.2. Оцінка ринкового потенциала…………………………………….20

Заключение………………………………………………………………23

Литература……………………………………………………………….27

Запровадження

Найважливішими напрямами досліджень ринків є визначення поточних і прогнозних величин попиту різноманітних і показників ринкової частки для конкретних ринків (ринкових сегментів). Аби зробити розгляд даних запитань не бракує предметним, доцільно провести класифікацію та видів ринкового попиту.

У загальноекономічному плані під ринком розуміється місце, де збираються з метою акта купівлі-продажу як продавці, і покупці, всіх суб'єктів купівлі-продажу певних товарів. У маркетинґу зазвичай під ринком розуміється сукупність всіх можливих споживачів, відчувають потреба у товарах галузі і здатних нині її задовольнити.

Поняття ринкової ситуації включає:

Ступінь збалансованості ринку (співвідношення попиту й пропозиції);

Сформувалися, намічені чи змінилися тенденції його розвитку;

Рівень стійкості чи колеблемости його основних параметрів;

Масштаби ринкових операцій та ступінь ділову активність;

Рівень комерційного (ринкового) ризику;

Сила і розмах конкурентної боротьби;

Становище ринку на певної точці економічного чи сезонного циклу.

Головна мета вивчення кон'юнктури ринку - визначити характері і ступінь його збалансованості, передусім співвідношення попиту й пропозиції. Суть дії ринкового механізму проявляється у прагненні попиту й пропозиції рівноваги. Але його, має стохастический характер, відбувається під впливом безлічі суперечливих чинників, як і обумовлює наявність постійних коливань і відхилень основної тенденції розвитку ринку.

Статистика кон'юнктури ринку (чи або її ще часто називають - кон'юнктурна статистика) є розділ статистики ринку, вивчав ситуацію, яка складається над ринком під впливом комплексу соціально-економічних, демографічних, естественно-природных, організаційних, суспільно-політичних, і навіть випадкових чинників. У цьому особливої актуальності набирає проведення функціонального аналізу підприємств.

У цьому роботі розглядатимуться проблеми проведення цього аналізу по аспектам функціонування та попиту.

1. Основні проблеми проведення функціонального аналізу

1.1. Поняття функціонального аналізу