Регулювання кредитної діяльності банку — реферат

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ 3

ГЛАВА 1. ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА РФ І ЇЇ ФІНАНСОВІ ИНСТРУМЕНТЫ 5

ГЛАВА 2. ЗАВДАННЯ БАНКУ У ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ РФ 11

2.1. Характеристика Банку 11

2.2. Робота Банку з галузями промисловості 13

2.3. Грошово-кредитна політика Банку 19

2.4. Кредитування промислових підприємств 30

ГЛАВА 3. ШЛЯХУ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ 34

3.1. Проблеми у роботі Банка…………………………………………..38

3.2. Пропозиції з удосконалення політики Банку щодо промисловості 36

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 43

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 43

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 52

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 53

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

На сучасному розвитку світової економіки бізнес, пов'язані з банківською діяльністю, набуває особливого значення. Банки виконують роль «кровоносної системи» економіки, забезпечуючи процес безперервного руху капіталу. Стабільно і ефективно функціонуючий банківський сектор є ключовим чинником інтенсивного економічного зростання, що особливо актуально для Росії у світлі що стоїть перед нею підвищення конкурентоспроможності економіки.

Світовий досвід свідчить, що нестабільність банківської системи може завдавати серйозних економічним потрясінь як падіння темпи зростання економіки, збільшення безробіття, прискорення інфляційних процесів. Банківська діяльність тісно пов'язана з різноманітних ризиками (кредитний, операційний, ринковий тощо. буд.), виникаючими у процесі взаємодії банки з довкіллям. Кредитний ризик, цілком імовірно не повернення виданих банком кредитів, представляє найбільшу загрозу для життєдіяльності кредитних організацій. Саме тому управління кредитним ризиками є основним банківській справі. Переважна більшість банкрутств кредитних організацій (за оцінками, близько 80%) зумовлено неписьменною політикою банку області формування та управління кредитним портфелем.

Ефективна політика банку з оздоровленню балансу кредитної організації шляхом реструктуризації проблемних кредитів дозволяє мінімізувати збитки, але це бачиться вкрай важливим і натомість загальносвітовій тенденції зниження рентабельності банківського бізнесу.

Значимість розв'язання цих проблем задля забезпечення ефективного і стабільного функціонування, передусім російської банківської системи визначили актуальність, цілі й завдання дослідження.