Економічна сутність прибутку — реферат

Зміст

Запровадження 2

1. Економічна сутність прибутку 4

1.1 Функції прибутку 8

1.2 Валова прибуток і її склад. Балансова прибуток 10

1.3 Планування прибутку 12

1.4. Чинники зростання прибутку. 19

2. Оцінка фінансового становища підприємства. 24

2.1. Аналіз активу балансу 24

2.2. Аналіз пасиву балансу 27

2.3. Оцінка фінансової стійкості підприємства 32

3.Анализ ліквідності і платоспроможності 35

4. Оцінка ділову активність підприємства 39

5. Аналіз і - оцінка прибутку 45

6. Оцінка показників рентабельності підприємства 47

Укладання 52

Список використаної літератури: 55


Запровадження

Ринкова економіка визначає конкретні вимоги до системи управління тими підприємствами. Необхідно швидше реагування зміну господарської ситуації з підтримки стійкого фінансового становища та сталого вдосконалення виробництва, у відповідність до зміною кон'юнктури ринку. Ефективність підприємств, що дозволяє їм долговременно і стабільно функціонувати у умовах ринкових відносин, значною мірою залежить від компетентності керівників, здатних грамотно визначити потреби ринку, організувати відповідно до ними виробництво товарів та послуг, створити сприятливі умови для ефективнішої роботи персоналові та створення якісної продукції, виконання робіт і послуг. І тут без економічного аналізу замало. З допомогою аналізу вивчається тенденція розвитку підприємства, глибоко й системно досліджуються чинники зміни результатів діяльності, обгрунтовуються бізнес-плани і управлінські рішення, здійснюється контролю над виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, виробляється економічна стратегія його розвитку.

Підприємство самостійно планує (з урахуванням договорів, укладені з споживачами і постачальниками матеріальних ресурсів) власну діяльність і визначає перспективи розвитку, з попиту вироблену продукцію та необхідність забезпечення виробничого та розвитку. Самостійно планованим показником серед інших стала прибуток.

У разі ринкової економіки основа економічного розвитку - прибуток, найважливіший показник ефективності роботи підприємства, джерело його життєдіяльності. Але не можна думати, що планування процес формування прибутку залишилося тільки у сфері інтересів лише підприємства. Не меншою мірою у тому зацікавлені держава (бюджет), комерційних банків, інвестиційні структури, акціонери, і інші власники цінних паперів.