Оподаткування фізичних осіб, які займаються підприємницькою діяльністю — реферат

СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження 2

Глава 1. Основи оподаткування фізичних осіб, які займаються підприємницькою діяльністю 4

1.1. Юридичний статусу і особливості фізичних осіб, які займаються підприємницькою діяльністю 4

1.2 Оподаткування фізичних осіб, які займаються підприємницькою діяльністю 5

1.3 Особливості застосування УСН фізичними особами 11

Глава 2. Організація бухгалтерського обліку при спрощену систему оподаткування з прикладу ИП «Фролов Олексій Михайлович» 23

2.1 Загальна характеристика фінансово-господарську діяльність організації 23

2.2 Організація бухгалтерського обліку в ИП «Фролов Олексій Михайлович». Заповнення Книги прибутків і витрат 26

2.3 Расчёт прибуток ИП «Фролов Олексій Михайлович». Заповнення податкової декларації. 38

2.4 Заповнення і помилкове уявлення податкової декларації 47

Укладання 55

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛІТЕРАТУРИ 60


Запровадження

Малий бізнес - особливий вид підприємницької діяльності. Йому надають великої ваги у вирішенні стратегічних завдань російської економіки. Мале підприємництво сприяє розвитку ринкових взаємин держави і конкуренції, зростанню зайнятість населення, формуванню середнього класу, дозволяє в стислі терміни перебудувати виробництво і прискорити інноваційні процеси.

Попри складність загальноекономічної ситуації, дина мика показників розвитку підприємств окремими регио нах свідчить про високий потенціал і життєздатності в цьому секторі економіки.

Малі підприємства дедалі більше послідовно виконують функції нагромадження капіталу, згладжування гострих соціальних конфліктів, притаманних перехідного стану російської економіки. Однак у розвитку малого підприємництва зі храняется ряд негативних тенденцій. Значна кількість про які йшли реєстрацію підприємств або розпочинають хозяйст венної діяльності, або швидко ліквідуються. З іншого боку, особливе занепокоєння викликають недостатні темпи розвитку мало лых підприємств у промисловості, будівництві та инноваци онной сфері. У окремих реґіонах не приділяють належної внима ния і виявляється обов'язкової підтримки розвитку підприємств.

Багато малі підприємства працюють у формі індивідуальних підприємців. Оподаткування в такому статусі має труднощі й свою специфіку, що визначає актуальність обраної теми роботи.

Метою справжньої дипломної роботи є підставою дослідження особливостей оподаткування фізичних осіб, які займаються підприємницькою діяльністю.Завантажити реферат "Оподаткування фізичних осіб, які займаються підприємницькою діяльністю" DOC | TXT

Робота опублікована alex_ref. Добавте в закладки ↑ постійне посилання.