Політичні навчання у період закладу і розвитку західноєвропейського капіталізму

План

1. Основні риси і ведуть тенденції розвитку західноєвропейської політичної думки XVII – початку ХІХ ст 3

2. Теоретичне обгрунтування терору як засобу політичних змагань ідеологами Великої Французькій революції 7

3. Розвиток ідей утопічного соціалізму у загниваючій західній Європі 8

Continue reading

Охорона інтелектуальної власності у закордонному законодавстві

У більшості держав основними заходами кримінально-правового впливу з охорони прав інтелектуальної власності виступають: грошові штрафи, умовне осуд, тюремне ув'язнення різні терміни, дискваліфікація займатися певної діяльністю[970].

Continue reading

Основи профессионально-педагогического орієнтування старшокласників

Запровадження

Питання підготовки педагогічних кадрів ставляться до актуальних соціально-політичних і стабільності економічних проблем. Професія педагога - одну з найважливіших в світі. Від його зусиль залежить майбутнє людської цивілізації. Професійний педагог - це єдина людина, який більшу частину часу займається їхнім вихованням навчанням дітей. Нові покоління через брак конкретних знань не зможуть підтримувати культурний, економічний і соціальний прогрес.

Continue reading

Основні наукові питання розвитку самостійності учнів

Побуждать школярів до активної наукової та плідної мисленнєвої діяльності, розвивати їх пізнавальні інтереси - отже, створювати сприятливі можливості для самостійності активності учнів. Активне ставлення людини знаннями, до науки взагалі, до діяльності становить значну частину духовного багатства людини.

Continue reading

Забезпечення і захист правами людини

Оглавление

1. Правові основи розвитку та сутність діяльності Уповноваженого Російської Федерації з прав человека......................3

2. Взаємодія правоохоронних органів РФ з громадськими неурядовими організаціями з забезпечення і захист прав человека................................................................8

Continue reading

Визначення характеру фінансової стійкості підприємства

Зміст

1. Аналіз ліквідності балансу.

2. Визначення характеру фінансової стійкості підприємства.

Література.

1. Аналіз ліквідності балансу

Аналіз ліквідності балансу залежить від порівнянні коштів за активу, згрупованих за рівнем їхньої ліквідності і розміщених у порядку спаду ліквідності, із зобов'язаннями по пасиву, згрупованими за термінами їх і розташованими гаразд зростання термінів погашення.

Continue reading

Багатолика багатосторонність Європи

об'єднана Європа від імені Євросоюзу, попри те що те, що його «інтегрована суб'єктність» як політичного гравця ще остаточно визначено, цілком обгрунтовано мусить бути зарахована до числу міжнародних гравців глобального масштабу[906].

Continue reading

Маркетинг і маркетингова політика

Зміст:

Введение………………………………………………………………………….…..3

1 Поняття маркетинга……………………………………………………………..7

2 Маркетингова политика………………………………………………………11

Укладання……………………………………………………………………….…

Бібліографія…….…………………………………………………………………

Continue reading