Этноспецифика англійських фразеологізмів

ПЛАН

Запровадження

Поняття фразеологічної одиниці.

Этноспецифика англійських фразеологізмів

Укладання

Список використаної літератури

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Як відомо, знайомлячись із іноземну мову, опановуючи, вивчаючи його, чоловік воднораз проникає на нову національну культуру, одержує величезне духовне багатство, що зберігається досліджуваним мовою.

Continue reading

Модель аналізу здійснених операцій РАСЧЕТНЫЙ АЛГОРИТМ ВИПУСКНИЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РОБОТИ

1.3. Вибір розрахункового алгоритму операційну діяльність підприємства

Блок 1. Горизонтальный і вертикальний аналіз показників ефективності здійснених операцій підприємства.

Таблиця 1.3.1

Горизонтальный аналіз показників ефективності операційну діяльність підприємства.

Continue reading

Завдання 1-30

Підприємство передбачає випускати два виду продукції А1 і А2 , для якої використовуються сировину трьох видів. Виробництво забезпечене сировиною кожного виду у кількості: b1, b2, b3 кг. На виготовлення одиниці вироби А1 потрібно затратити сировини кожного виду а11, а21, а31 кг, відповідно, а одиниці вироби А2 – а12, а22, а32 кг. Прибуток від одиниці вироби А1 становить с1 ден. од., для одиниці вироби А2 – с2 ден. од.

Continue reading

Права й обов'язки психолога. Етичні принципи професійної діяльності

Зміст

Запровадження 3

1. Права й обов'язки психолога 4

2. Етичні принципи професійної діяльності психолога 8

Укладання 15

Література 16

Запровадження

Сучасний рівень психологічної науку й практики, зросла ступінь їхнього впливу на соціальні й економічні процеси, настійно вимагають спеціальної регламентації дій психологів, як у процесі дослідницької роботи, і у ході практичної реалізації її рекомендацій. Неправильные дії психологів можуть поліпшити, а погіршити психологічний клімат у колективі, погіршити стан і становище консультируемого людини, скомпрометувати, зрештою, психологічну науку.

Continue reading