КР по маркетингу, варіант 2

Зміст

1. Товар у системі маркетингу: визначення «товару», класифікація товарів на споживчі і виробничі призначення 3

2. Особливості маркетингу послуг: узгодження попиту й пропозиції, ціноутворення, просування 7

Continue reading

Сутність підприємницької діяльності

Оглавление

1. Сутність підприємницької діяльності 3

2. Структура бізнес-плану 11

3. Завдання 18

1. Сутність підприємницької діяльності

Підприємництво - це самостійна, здійснювана на Ризик економічна діяльність, спрямовану систематичне отримання Прибули від користування Майном і/або нематеріальними активами, продажу Товарів, виконання Работ надання Услуг особами, зареєстрованими у цьому у встановленому Законом порядку [2, с.64].

Continue reading

КР по ДОП, варіант 2

Зміст

1. Документирование управлінської діяльності 2

2. вимога формуванню справ у діловодстві 7

3. На обраному Вам підприємстві діють три "види документів. Наведіть приклад оформлення установчого договору 12

Continue reading

Етика бізнесу російській підприємствах

План

Запровадження

Глава I. Етика підприємства

1.1.Этическая відповідальність підприємства перед суспільством, і її сутність

1.2. Етика створення, функціонування, ліквідації організації

1.3. Етичні аспекти рекламну діяльність

Continue reading